Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You - YouTube

https://twitter.com/#!/bryanadams From the album Waking Up The Neighbours, the video was shot on the coast of England (looking at Wales). Written by BA, Ka...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.