Đặt câu hỏi với động từ To Be

This is a basic grammar lesson for beginners who want to start asking questions in English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.