Ginataang Manok.

How to cook Ginataang Manok the panlasangpinoy way. Visit us at http://www.panlasangpinoy.com

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.