Giới thiệu về thể bị động trong tiếng Anh

The passive voice sounds scary and difficult. I make it easy, and explain how we use it in real life!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.