Học tiếng Anh dễ dàng bài 8: African Animals!

Easy English Lesson 8. YES TEACHER PHIL ENGLISH IS HERE TO TEACH AMERICAN ACCENT REDUCTION ENGLISH TO YOU. You can learn English ESL second language from a r...

Nội dung video

Bình luận

nguyen van - 20/03/2012 10:12
   

very good !

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.