How to use NO NOT in English - YouTube

http://www.engvid.com/ In this English grammar lesson, I give you some clear rules you can follow on when to use no, and when to use not. After the class...

Nội dung video

Bình luận

Đặng Đình Hà - 15/04/2012 08:26
   

very good!

Hoàng Phú Gia - 17/04/2012 12:23
   

thanks

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.