Katy Perry - ET Lyrics

This song does not belong to me. Lyrics below Youre so hypnotizing Could you be the devil Could you be an angel Your touch magnetizing Feels like I am float...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.