Kiểm tra kiến thức từ vựng của bạn với một bài kiểm tra về các cụm từ nông trại.

This is the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Today we have a vocabulary qui...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.