Learn English - Englisch lernen - Past Perfect Simple

Online Englisch lernen online mit der http://englischbox.com - Englisch im Internet mit Edward Das Past Perfect Simple ist eine Zeitform der Verben in der en...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.