Let,s talk in english phần 5. Làm sao để trở nên lịch sự khi nghe điện thoại 2.

www.youtube.com First, lets talk about what Talk a Lot Spoken English Course is not. Its not actually software. Its a 168-page PDF. So if youre looking f...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.