Love Paradise - Kelly Chen [Lyrics] - YouTube

Youre always on my mind All day just all the time Youre everything to me Brightest star to let me see You touch me in my dreams We kiss in every scene I pr...

Nội dung video

Listen to music,,,,,,

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.