Một căn phòng nơi y tá học làm thế nào không bị đau đớn.

This is the VOA Special English Technology Report , from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Nurses spend their lives helpi...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.