Những người nói tiếng Anh và tiếng Tây Bang Nha học hỏi cùng nhau, lẫn nhau.

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish In the last ten years, hundreds ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.