Nói về việc du lịch

Depart from? Arrive at? Travel to? If youre going to travel, this short English grammar lesson will help you speak correctly about...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.