OUGH - YouTube

Index of Daily Doses: http://DailyDoseOfEnglish.com The letter sequence O-U-G-H can be pronounced in 8 ways in English. This Daily Dose of English will help ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.