Peeling, Deveining and Butterflying Shrimp.

The food editor at Coastal Living demonstrates how easy it is to work with fresh unpeeled shrimp.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.