Phát âm các nguyên âm 3 - nguyên âm sau, phần 2.

Topic: Back vowels Practice 4 vowel sounds. This is a lesson in TWO PARTS. A version of this video with NO CAPTIONS is available at http://www.youtube.com/wa...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.