Phát âm các nguyên âm 4 - nguyên âm trung tâm, phần 1.

Topic: Central vowels Practice 3 vowel sounds. This is a lesson in TWO PARTS. A version of this video with NO CAPTIONS is available at http://www.youtube.com...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.