SimonSinek - Các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng như thế nào

Bài diễn thuyết của SimonSinek về chủ đề Các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng như thế nào?

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.