Thành ngữ tiếng Anh về "Athletics"

Three idiomatic phrases connected with the sport of athletics: A false start; To jump the gun; The front runner

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.