The Big Numbers Song

Its a numbers song for children and adults. Count from 0 to 100 and from a hundred to a trillion. This song was written and performed by A.J. Jenkins. Video...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.