Tiếng Anh giao tiếp bài 3.

Lesson Introduction: Asking for time off - today I am bringing you a lesson, about the situation in the office. And we are going to learn some great words an...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.