Cái sai này /ts/, /dz/, /ks/ người ta sẽ nhận ra ngay - HelloChaoTV


255,404 lượt xem

Thấy các âm /ts/, /dz/, /ks/ dễ nhưng dễ sai và dễ biến thành chất giọng địa phương. Hướng dẫn của thầy Phạm Việt Thắng, đồng sáng lập HelloChao.vn - Chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến chặt chẽ nhất thế giới.