Đăng ký (để được học thử 5 ngày) để được học thử 5 ngày!
Thanh toán (để được học đầy đủ) để được học đầy đủ!

Mỗi ngày học gồm 6 phần:

Bắt buộc (làm bài tập phải >=8 điểm):

  • Luyện nghe nói phản xạ
  • Luyện từ vựng
  • Luyện cấu trúc & câu

Không bắt buộc:

  • Luyện ngữ pháp
  • Luyện hội thoại
  • Luyện nghe cấu trúc & câu

Thông báo

Bạn chưa đăng nhập!