Khi bạn tạo thành công tài khoản tại HelloChao.vn, nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách tham gia lớp học tại HelloChao được mô tả bên dưới. HelloChao giữ toàn quyền thay đổi (các) nội dung này mà không cần thông báo trước cho bạn.

1. NGÀY SỬ DỤNG
Đồng ý thanh toán cho một lớp học tại www.hellochao.vn, bạn sẽ có số ngày sử dụng tương ứng với từng lớp học theo thông tin được đăng tại hellochao.vn hoặc theo chương trình khuyến mãi tại thời điểm bạn thanh toán.
Số tiền thanh toán của bạn sẽ được quy đổi thành HelloChao xu với 1,000 VNĐ = 1 HelloChao xu.
Khi tiến hành thanh toán là bạn đồng ý với việc quy đổi tổng số tiền VNĐ thành HelloChao xu theo cách quy đổi nêu trên.
HelloChao xu chỉ được dùng để thanh toán cho lớp học tương ứng mà không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
Ngày sử dụng được hiểu là ngày để bạn có thể tham gia vào khóa học bất kỳ mà bạn đã thanh toán.
Ngày sử dụng sẽ trừ dần mỗi ngày dù bạn có vào học hay không.
Ngày sử dụng của một lớp học chỉ áp dụng cho chính lớp học đó.
Khi hoàn thành hết một chương trình học, ngày sử dụng còn lại được dùng để ôn tập các bài học, không chuyển đổi sang chương trình khác, và không có giá trị quy đổi thành tiền hoặc thành HelloChao xu.

2. MỞ NGÀY HỌC (BÀI HỌC)
Đồng ý thanh toán cho một lớp học tại www.hellochao.vn, bạn đồng ý tuân theo Quy định mở bài học của lớp đó. Bạn sẽ học theo lộ trình cụ thể, học lần lượt từng bài học, không bỏ bài/vượt bài nếu không hoàn thành từng bài tập, bài thi bắt buộc.
Bạn theo dõi các quy định mở bài tại mục “Bạn cần biết” tại từng bài học thuộc từng lớp học. Bạn sẽ chỉ biết quy định mở bài khi tham gia lớp học. Các quy định này áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng của lớp học. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng nếu bạn không tuân thủ đúng quy định mở bài và hướng dẫn cách học của lớp.
Chúng tôi sẽ không mở toàn bộ ngày học (bài học) khi bạn chưa học hết hoặc không muốn học theo lộ trình của từng lớp.

3. CHUYỂN LỚP
Nếu phải bù/trừ học phí chênh lệch, quy ước bù/trừ sẽ được tính tại thời điểm đầu tiên bạn thanh toán cho khóa học có yêu cầu chuyển đổi. Chúng tôi hỗ trợ chuyển lớp theo từng trường hợp cụ thể sau:
3.1. Chuyển lớp ngang học phí
Điều kiện:
 • Trong vòng 7 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết trong năm) tính từ ngày thanh toán thành công.
 • Học không quá 7 bài học của lớp/cấp lớp yêu cầu chuyển
 • Gửi mail yêu cầu đầy đủ các thông tin như hướng dẫn
 • Khi được chuyển lớp, ngày sử dụng của lớp/cấp lớp mới sẽ được tính lại, bắt đầu từ ngày chuyển.
3.2. Chuyển lớp học phí thấp sang lớp học phí cao
Điều kiện:
 • Trong vòng 7 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết trong năm) tính từ ngày thanh toán thành công.
 • Học không quá 7 bài học của lớp/cấp lớp yêu cầu chuyển
 • Học viên hoàn tất thanh toán học phí chênh lệch
 • Gửi mail yêu cầu đầy đủ các thông tin như hướng dẫn
 • Khi được chuyển lớp, ngày sử dụng của lớp/cấp lớp mới sẽ được tính lại, bắt đầu từ ngày chuyển.
3.3. Chuyển lớp học phí cao sang lớp học phí thấp hơn
Điều kiện:
 • Trong vòng 7 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết trong năm) tính từ ngày thanh toán thành công.
 • Học không quá 7 bài học
 • Gửi mail yêu cầu đầy đủ các thông tin như hướng dẫn
 • Khi được chuyển lớp, ngày sử dụng của lớp/cấp lớp mới sẽ được tính lại, bắt đầu từ ngày chuyển.

4. QUY TRÌNH CHUYỂN LỚP:
Bước 1: Bạn xem kỹ Chính sách Chuyển lớp để biết rằng bạn thỏa điều kiện được chuyển.
Bước 2: Bạn hãy gửi mail theo yêu cầu chuyển lớp đến địa chỉ info@hellochao.com.
Bước 3: Bạn nhận phản hồi từ Ban Quản Trị HelloChao trong vòng 3 ngày làm việc.
Bước 4: Hoàn tất thanh toán thêm (nếu có) trong vòng 3 ngày tiếp theo ngày nhận phản hồi từ Ban Quản Trị. Thanh toán quá thời gian này, yêu cầu chuyển lớp sẽ tự động bị hủy bỏ.
Bước 5: Bạn đăng nhập lại vào tài khoản học sau khi nhận email xác nhận chuyển lớp thành công.

Nội dung yêu cầu chuyển lớp
 • Email tài khoản HelloChao: ................................................................
 • Lớp đang học: ....................................................................................
 • Ngày thanh toán: ................................................................................
 • Học phí đã thanh toán: .......................................................................
 • Hình thức thanh toán: .........................................................................
 • Lớp muốn chuyển: ..............................................................................
 • Học phí lớp muốn chuyển: ..................................................................
 • Lý do: ..................................................................................................
Tôi xác nhận tài khoản đang học thỏa các điều kiện chuyển lớp và tôi mong sớm nhận được phản hồi từ BQT HelloChao.

Ban quản trị    
www.hellochao.vn