1. Chấp nhận các điều khoản thoả thuận
Chào mừng các bạn đến với HelloChao.vn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, dựa trên các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ sau đây. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi nội dung các điều khoản theo quyết định của mình mà không cần báo trước. Khi sử dụng, có nghĩa rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ theo thoả thuận. Tất cả các chỉ dẫn hoặc qui định theo từng trang riêng biệt cũng là những phần không thể tách rời với Điều khoản dịch vụ này.

2. Mô tả Dịch vụ
Dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, những dịch vụ hiện có sau đây:
 • Các chương trình học tiếng Anh trực tuyến có tính phí tại website www.hellochao.vn.
 • Từ điển Tách-ghép âm độc quyền với hơn 98,000 mục từ Anh-Anh, Anh-Việt.
 • Hàng triệu cặp câu đàm thoại Anh – Việt được dịch sẵn và kiểm duyệt kỹ lưỡng phục vụ cho bạn tìm kiếm theo hình thức toàn văn (fulltext), đáp ứng nhu cầu giao tiếp tiếng Anh, học tiếng Anh, tra cứu tiếng Anh để viết email, chat…
 • Hàng trăm đoạn hội thoại song ngữ Anh-Việt thuộc đa dạng các chủ đề giao tiếp trong cuộc sống.
 • Các chương trình học kỹ năng trực tuyến có tính phí tại website www.hellochao.vn.
 • Hỗ trợ trực tuyến từ đội ngũ các giáo viên và chuyên viên tư vấn về phương pháp học, chương trình học và cả nội dung kiến thức tiếng Anh.
 • Hàng trăm video có nội dung về giảng dạy tiếng Anh, từ vựng hay văn hóa Anh, Mỹ...
 • Cho phép bạn đưa vào những cặp câu Anh – Việt mà bạn biết để hỗ trợ cộng đồng, bao gồm việc hỗ trợ dịch thuật cho những người sử dụng khác khi họ tìm kiếm câu theo nhu cầu của họ nhưng chưa có trong hệ thống.
 • Một diễn đàn thu nhỏ, cho phép bạn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin với những người sử dụng khác và đồng thời đưa ra những góp ý lành mạnh cho hệ thống.
 • Cho phép bạn gửi tin nhắn cá nhân để người sử dụng khác trong hệ thống nhằm giao lưu, kết bạn trên tinh thần học tập và tiến bộ.
 • Cho phép bạn gửi video nhờ các giáo viên của chúng tôi góp ý sửa âm.

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng, Dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của chúng tôi, như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản tin của chúng tôi, và các thông tin liên lạc này được xem như là một phần trong việc tham gia tại HelloChao.vn và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này.
Bạn chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí cho bên thứ ba nếu có (như chi phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet, chi phí mua hàng của các công ty thứ ba tham gia quảng cáo trên HelloChao.vn). Ngoài ra, bạn phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

3. Trách nhiệm của bạn trong việc đăng ký
Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng:
(a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ và
(b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này.
Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch vụ và/hoặc Nội dung nào có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Dịch vụ và/hoặc Nội dung có phù hợp với bạn hay không.
Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng một số phần của Dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản Điều khoản dịch vụ này.

4. Qui định về quyền riêng tư
Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy định về sự riêng tư của chúng tôi. Quy định về quyền riêng tư được tham chiếu ở đây và là một phần của bản Điều khoản sử dụng này. Khi cung cấp Dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu đăng ký của bạn và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ chúng tôi theo từng thời điểm.

5. Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật
Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý
(a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và
(b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại mục này.

6. Hành vi ứng xử của thành viên
Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, cặp câu dịch thuật hỗ trợ, thông tin trên diễn đàn, âm thanh, hình ảnh, hình họa, video, tin nhắn, hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "Nội dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải chúng tôi, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội dung mà bạn đăng tải, gửi qua tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác qua Dịch vụ. Chúng tôi không kiểm soát hoặc theo dõi Nội dung được đăng qua Dịch vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Bạn hiểu và xác nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ bạn có thể tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, Công ty HelloChao hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty, tổ chức, các viên chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội dung được đăng, gửi qua tin nhắn, thông tin diễn đàn hoặc phương thức khác qua Dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:
(a). đăng tải câu dịch hỗ trợ, gửi thư tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;
(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
(c). mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của chúng tôi, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;
(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền tải qua Dịch vụ;
(e). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);
(f). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;
(g). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi (chẳng hạn như mua sắm, rao vặt) được dành riêng cho mục đích đó;
(h). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình "chạy" nhanh hơn những người sử dụng Dịch vụ khác có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp;
(j). gây cản trở hoặc phá rối Dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch vụ;
(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;
(l). "theo lén" hoặc quấy rối người khác;
(m). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch vụ hoặc ở nơi khác và/hoặc
(n). thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các quy định và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản vừa nói ở trên.
Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Nội dung, nhưng chúng tôi và những người được ủy quyền của mình sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của họ từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua Dịch vụ. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung nào (cho dù bạn có phải là người cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn, vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm cả việc tin tưởng vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội dung đó. Về vấn đề này, bạn xác nhận rằng bạn có thể không phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung nào do chúng tôi thiết lập hoặc được gửi cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin trong các Bản tin của chúng tôi và trong tất cả các phần khác của Dịch vụ.
Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để:
(a) tuân theo thủ tục pháp lý;
(b) thực hiện Điều khoản dịch vụ;
(c) giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc
(d) phản hồi yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc
(e) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công chúng.
Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Dịch vụ, trong đó bao gồm cả Nội dung của bạn, có thể liên quan tới
(a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và
(b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.
Bạn hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm hỗ trợ trong Dịch vụ này có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép tài liệu kỹ thuật số có thể được bảo vệ, và việc sử dụng tất cả những tài liệu này phụ thuộc vào quy định về sử dụng do chúng tôi thiết lập và/hoặc nhà cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Dịch vụ này. Bạn không được cố gắng ghi đè hoặc phá hoại bất kỳ phần nào trong các quy định sử dụng được bao gồm trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản trái phép, phân phối hoặc công bố những tài liệu được cung cấp cho Dịch vụ này, dù là một phần hay toàn bộ, sẽ bị nghiêm cấm.

7. Nội dung đưa lên hoặc có sẵn trong Dịch vụ
HelloChao.vn sẽ không đòi hỏi quyền sở hữu Nội dung mà bạn đưa lên hoặc phát hành nằm trong Dịch vụ. Tuy nhiên, ứng với Nội dung bạn đưa lên thuộc về phạm vi Dịch vụ truy cập công cộng, bạn đồng ý cho phép HelloChao.vn (trên phạm vi toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không độc quyền và có thể chuyển nhượng được) như sau: Đối với những Nội dung mà bạn đăng lên trên HelloChao.vn, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, bạn cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho HelloChao.vn đối với những Nội dung được đưa lên.

8. Đóng góp cho HelloChao.vn
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất ("Đóng góp") cho chúng tôi thông mọi hình thức, bạn xác nhận và đồng ý rằng:
(a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền;
(b) Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp;
(c) Chúng tôi có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì;
(d) Chúng tôi có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển;
(e) Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của chúng tôi, không có bất cứ nghĩa vụ nào của chúng tôi đối với bạn; và
(f) bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào.

9. Không bán lại Dịch vụ
Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm cả tài khoản HelloChao.vn của bạn), việc sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào Dịch vụ.

10. Qui định về sự giới hạn
Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của mình, tạo ra các giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Dịch vụ, số ngày tối đa mà các nội dung đăng tải trên Nội dung được tải lên sẽ được Dịch vụ lưu giữ, số tin nhắn tối đa có thể được gửi từ hoặc được nhận qua một tài khoản trên Dịch vụ, dung lượng tối đa của bất kỳ Nội dung được đăng tải qua một tài khoản trên Dịch vụ, dung lượng đĩa tối đa sẽ được chúng tôi thay mặt cho bạn phân bổ trên các máy chủ của chúng tôi, và số lần tối đa (khoảng thời gian tối đa) bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu giữ bất kỳ thông điệp nào và các Nội dung khác được lưu giữ qua Dịch Vụ. Bạn xác nhận rằng chúng tôi giữ quyền xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Thêm nữa, bạn xác nhận rằng chúng tôi giữ quyền sửa đổi các giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của chúng tôi, cho dù có hoặc không có thông báo, và bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các giới hạn chung đã được sửa đổi đó.

11. Sửa đổi đối với Dịch vụ
Chúng tôi giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

12. Chấm dứt
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản HelloChao và truy cập vào Dịch vụ. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với,
(a) hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận khác,
(b) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác,
(c) một yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu),
(d) xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó),
(e) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất,
(f) không sử dụng trong thời gian dài,
(g) bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, và/hoặc
(h) không chi trả bất cứ khoản phí nào của bạn đối với Dịch vụ (nếu có).
Việc chấm dứt sử dụng tài khoản HelloChao.vn của bạn bao gồm
(a) xóa bỏ việc truy cập vào tất cả các Nội dung trong phạm vi Dịch vụ,
(b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung gắn kết hoặc nằm trong tài khoản của bạn (hoặc bất cứ phần nào của tải khoản), và
(c) ngăn cản việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của HelloChao.vn và rằng HelloChao.vn không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn.

13. Giao dịch với các nhà quảng cáo
Dịch vụ cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. Việc liên lạc và các giao dịch kinh doanh của bạn với, hoặc việc bạn tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc qua Dịch vụ, bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ liên quan tới bạn và các nhà quảng cáo đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với chúng tôi, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng HelloChao.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Dịch vụ.

14. Tuyên bố từ chối bảo đảm
BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:
 • HELLOCHAO.VN CHỈ CUNG CẤP CHO BẠN CÂU DỊCH TỪ TIẾNG ANH GỐC SANG TIẾNG VIỆT CHUẨN ĐỂ BẠN THAM KHẢO. HELLOCHAO.VN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THÔNG TIN TRONG NỘI DUNG CÂU NÓI.
 • HELLOCHAO.VN CUNG CẤP CÂU DỊCH CHO BẠN NHẰM MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ CHO BẠN CƠ HỘI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ. VIỆC SỬ DỤNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA LỜI NÓI LÊN ĐỐI TƯỢNG BẠN GIAO TIẾP SẼ THUỘC HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN.
 • SỰ TIN CẬY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO SẼ THUỘC QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO. CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, CẢI TIẾN HOẶC HIỆU CHỈNH MỌI SAI SÓT HOẶC SƠ SUẤT TRONG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG", VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM NÀO.

15. Các trường hợp vi phạm
Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm Dịch vụ cho Ban quản trị của chúng tôi tại địa chỉ: info@hellochao.com.

Ban quản trị    
www.hellochao.vn