Từ Điển Tách Ghép Âm
"Từ Điển tách ghép âm - luyện giọng Mỹ DUY NHẤT thế giới"


3 từ vựng CỐT TỬ mỗi ngày - luyện giọng Mỹ

NHẤP CHUỘT vào biểu tượng loa để trải nghiệm cách đọc Tách Ghép âm
& NHẬN "3 từ vựng cốt từ mỗi ngày” qua email của bạn.


invent
[in'vent]

ngoại động từ

phát minh, sáng chế
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hư cấu; sáng tác (truyện)
bịa đặt (chuyện...)
proportion
[prə'pɔ:∫n]

danh từ

sự cân xứng, sự cân đối
the classical proportions of the room
những sự cân xứng điển hình của căn phòng
the two windows are in admirable proportion
hai cửa sổ cân xứng tuyệt vời
( proportion of something to something ) tỷ lệ (sự tương quan giữa vật này với vật khác về số lượng, vị trí..)
the proportion of three to one
tỷ lệ ba một
the proportion of imports to exports is worrying the government
tỉ lệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu đang làm cho chính phủ lo lắng
the proportion of passes to failures in the final examination
tỉ lệ đỗ so với trượt trong kỳ thi mãn khoá
what is the proportion of men to women in the population ?
tỉ lệ nam giới so với nữ giới trong dân số là bao nhiêu?
(toán học) quan hệ giữa bốn số mà trong đó, tỉ lệ giữa hai số đầu là bằng tỉ lệ giữa hai số sau; tỷ lệ thức
'4 is to 8 as 6 is to 12' is a statement of proportion
' 4 so với 8 như 6 so với 12 là một biểu hiện về tỷ lệ thức
phần hoặc bộ phận so sánh với tổng thể; phần
a large proportion of the earth's surface
một phần lớn của bề mặt trái đất
the proportion of the population still speaking the dialect is very small
bộ phận dân số còn nói thổ ngữ rất là ít
a fixed proportion of the fund is invested in British firms
một phần nhất định của quỹ được đầu tư vào các công ty Anh
( số nhiều) quy mô, kích thước, khuôn khổ, cỡ, tầm vóc
a building of magnificent proportions
toà nhà bề thế
a ship of huge /impressive proportions
một con tàu có kích thước to lớn
in proportion
cân xứng; tỉ lệ
(toán học) có tỉ lệ bằng nhau
try to draw the figures in the foreground in proportion
hãy cố gắng vẽ các hình ở phía trước cho đúng tỉ lệ
her features are in proportion
nét mặt của cô ta rất cân xứng
to get /see things in proportion
làm cho/nhìn các vật cân xứng với nhau
try to see the problem in proportion - it could be far worse
hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn - nó có thể tồi tệ hơn nhiều
in proportion to something
tương quan với cái gì; tương xứng
the room is wide in proportion to its height
căn phòng này rộng so với chiềucao của nó
payment will be in proportion to the work done , not to the time spent doing it
tiền công sẽ được trả tương xứng với việc đã làm, chứ không phải theo thời gian đã bỏ ra để làm việc đó
out of proportion to something
không cân xứng với cái gì
out of (all ) proportion to something
quá lớn, quá nghiêm trọng so với cái gì
prices out of all proportion to income
giá cả quá cao so với thu nhập
punishment that was out of all proportion to the offence committed
sự trừng phạt là quá nghiêm khắc so với lỗi phạm phải

ngoại động từ

làm cho cân xứng, làm cho cân đối
to proportion one's expenses to one's income
làm cho số tiền chi tiêu cân đối với số tiền thu nhập

Từ liên quan

analysis determine element proper rich scale
commensurate
[kə'men∫ərit]

tính từ

( + with ) cùng diện tích với
( + to , with ) xứng với
that mark is commensurate with your task
điểm đó xứng với bài làm của anh
Nhập email để nhận 3 từ vựng mỗi ngày
(TẶNG 30 NGÀY sử dụng Từ Điển Miễn Phí vào tài khoản của bạn)


BƯỚC 1: THAM GIA ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG
* Giải thưởng có giá trị cộng dồn, mời càng nhiều bạn tham gia, giải thưởng càng khủng.

Cơ cấu Quà tặng Giá trị Bạn cần mời
A 360 ngày sử dụng Từ điển Tách-Ghép Âm 200K 3 người
B = A + 360 ngày sử dụng Lớp học tiếng Anh giao tiếp 360 200K 5 người
C = B + 360 ngày sử dụng Tiếng Anh cho người mất căn bản 200K 10 người
D = C + 360 ngày sử dụng Tiếng Anh trẻ em 1 200K 20 người


* Giải thưởng có giá trị cộng dồn, mời càng nhiều bạn tham gia, giải thưởng càng khủng.
BƯỚC 1: THAM GIA ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG

Từ điển Anh-Việt

Array

Từ điển Anh-Anh

Từ điển câu Anh-Việt

Để tìm được nhiều câu hơn, vui lòng tìm riêng trong từ điển câu.

Hội thoại liên quan

Từ điển Việt-Anh

Từ điển câu Anh-Việt

Để tìm được nhiều câu hơn, vui lòng tìm riêng trong từ điển câu »

Từ điển câu Anh-Việt

Kết quả tìm kiếm đoạn hội thoại

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Huệ - 26/01/2022 15:58
   

làm thế nào để tham gia chương trình nhận quà tặng

Hỗ trợ 02 - 20/02/2022 14:50
   

Chào bạn Huệ,

Câu hỏi của bạn:

làm thế nào để tham gia chương trình nhận quà tặng

HelloChao xin trả lời:

Qùa tặng nào vậy ạ? Bạn vui lòng nói rõ hơn để HelloChao tiện tư vấn bạn nhé.

Thân ái!Thiên Hương Lê - 21/04/2023 20:05
   

hello chào cho dùng free bn ngày ạ

Khánh Nguyen gia - 19/06/2023 16:00
   

tại sao khi tra từ lại ko hiển thi nghĩa ?

 

 
Linh Cao - 26/07/2023 18:55
   

 làm thế nào để tham gia tích lũy qua tặng

Thiên Hương Lê - 17/09/2023 19:24
   

cái gói quà í ạ

gói quà mỗi khi mình vào hellochao là nó nhảy nhảy

Tâm Nguyễn - 24/02/2024 20:08
   

cách nhận quà kiu gi dậy 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.