Từ Điển Tách Ghép Âm
"Từ Điển tách ghép âm - luyện giọng Mỹ DUY NHẤT thế giới"


3 từ vựng CỐT TỬ mỗi ngày - luyện giọng Mỹ

NHẤP CHUỘT vào biểu tượng loa để trải nghiệm cách đọc Tách Ghép âm
& NHẬN "3 từ vựng cốt từ mỗi ngày” qua email của bạn.


basis
['beisis]

danh từ, số nhiều bases

nền tảng, cơ sở
the basis of morality /friendship
nền tảng của đạo đức/tình bạn
arguments that have a firm basis
lý lẽ có cơ sở vững chắc
rates of work are calculated on a weekly basis
tỉ lệ lao động được tính trên cơ sở hàng tuần
điểm xuất phát để tranh luận
no basis for negotiations has been agreed upon
người ta chưa nhất trí được về cơ sở để thương lượng
this agenda will form the basis of our next meeting
chương trình nghị sự này sẽ là cơ cở cho cuộc họp sắp tới của chúng ta
aware
[ə'weə]

tính từ

có kiến thức hoặc nhận thức về ai/cái gì
to be aware of the risk /danger /threat
có ý thức về mối nguy cơ/nguy hiểm/đe doạ
are you aware of the time ?
anh có biết là mấy giờ rồi hay không?
it happened without my being aware of it
chuyện xảy ra mà tôi không hề biết
I'm well aware that very few jobs are available
tôi biết rõ là rất ít chỗ làm còn trống
she became aware that something was burning
cô ta nhận ra được là có cái gì đang cháy
I don't think you're aware (of ) how much this means to me
tôi chắc anh không biết điều này có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với tôi
thạo tin, quan tâm đến các sự kiện đang xảy ra
she's always a politically aware person
cô ta xưa nay vôn là một người mẫn cảm về chính trị
conscious
['kɔn∫əs]

tính từ

biết được các thứ đang xảy ra xung quanh mình bởi có thể sử dụng các giác quan và sức mạnh trí tuệ; tỉnh táo; biết rõ
he was in a coma for days , but now he's fully conscious again
anh ta bị hôn mê nhiều ngày, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hồi tỉnh
she spoke to us in her conscious moments
cô ta nói với chúng tôi trong những lúc tỉnh táo
the old man was conscious to the last
đến phút cuối cùng ông cụ vẫn còn tỉnh
( conscious of something / that ...) biết được; nhận ra; có ý thức
to be conscious of one's guilt
biết rõ tội của mình
to be conscious of being watched /that one is being watched
biết rằng mình đang bị theo dõi
are you conscious (of ) how people will regard such behaviour ?
anh có biết rằng người ta sẽ coi lối cư xử như như vậy là như thế nào không?
one's conscious motives are often different from one's subconscious ones
các động cơ có ý thức của người ta thường khác với các động cơ tiềm thức
I'd to make a conscious effort not to be rude to him
tôi phải cố gắng có ýthưc để khỏi thô bạo đối với anh ta
trying to make the workers more politically conscious
cố gắng làm cho công nhân có ý thức chính trị hơn
teenagers are very fashion-conscious
thanh thiếu niên rất có ý thức về mốt
Nhập email để nhận 3 từ vựng mỗi ngày
(TẶNG 30 NGÀY sử dụng Từ Điển Miễn Phí vào tài khoản của bạn)


BƯỚC 1: THAM GIA ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG
* Giải thưởng có giá trị cộng dồn, mời càng nhiều bạn tham gia, giải thưởng càng khủng.

Cơ cấu Quà tặng Giá trị Bạn cần mời
A 360 ngày sử dụng Từ điển Tách-Ghép Âm 200K 3 người
B = A + 360 ngày sử dụng Lớp học tiếng Anh giao tiếp 360 200K 5 người
C = B + 360 ngày sử dụng Tiếng Anh cho người mất căn bản 200K 10 người
D = C + 360 ngày sử dụng Tiếng Anh trẻ em 1 200K 20 người


* Giải thưởng có giá trị cộng dồn, mời càng nhiều bạn tham gia, giải thưởng càng khủng.
BƯỚC 1: THAM GIA ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG

Từ điển Anh-Việt

Array

Từ điển Anh-Anh

Từ điển câu Anh-Việt

Để tìm được nhiều câu hơn, vui lòng tìm riêng trong từ điển câu.

Hội thoại liên quan

Từ điển Việt-Anh

Từ điển câu Anh-Việt

Để tìm được nhiều câu hơn, vui lòng tìm riêng trong từ điển câu »

Từ điển câu Anh-Việt

Kết quả tìm kiếm đoạn hội thoại

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Huệ - 26/01/2022 15:58
   

làm thế nào để tham gia chương trình nhận quà tặng

Hỗ trợ 02 - 20/02/2022 14:50
   

Chào bạn Huệ,

Câu hỏi của bạn:

làm thế nào để tham gia chương trình nhận quà tặng

HelloChao xin trả lời:

Qùa tặng nào vậy ạ? Bạn vui lòng nói rõ hơn để HelloChao tiện tư vấn bạn nhé.

Thân ái!Thiên Hương Lê - 21/04/2023 20:05
   

hello chào cho dùng free bn ngày ạ

Khánh Nguyen gia - 19/06/2023 16:00
   

tại sao khi tra từ lại ko hiển thi nghĩa ?

 

 
Linh Cao - 26/07/2023 18:55
   

 làm thế nào để tham gia tích lũy qua tặng

Thiên Hương Lê - 17/09/2023 19:24
   

cái gói quà í ạ

gói quà mỗi khi mình vào hellochao là nó nhảy nhảy

Tâm Nguyễn - 24/02/2024 20:08
   

cách nhận quà kiu gi dậy 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.