×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 197627 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 327 Lượt xem: 9441 Bình luận: 10
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 3357 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1319 Lượt xem: 19883 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 130 Lượt xem: 9073 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 109 Lượt xem: 4412 Bình luận: 2
My list
Tạo bởi: Janr Vu 2017-04-11 10:05:10
Số cặp câu: 28 Lượt xem: 536 Bình luận: 0
Câu hay
Tạo bởi: Les Discrets 2019-02-16 21:44:16
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
w
Tạo bởi: Les Discrets 2015-06-08 12:05:35
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 2229 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 181 Lượt xem: 9412 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 6593 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thanh 2019-01-15 20:23:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 66 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - o
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-13 13:46:54
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 1837 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - n
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:58:00
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1794 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - m
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:57:52
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 1803 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-10-15 13:59:26
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1103 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - l
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:31
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 1950 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - j, k
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:18
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 2093 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - i
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:06
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 2049 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - h
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-15 09:42:32
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 2421 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng