×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 197232 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - u,v,w,y,z
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-12-03 11:45:17
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 11 Bình luận: 0
u,v
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - t
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-11-30 11:28:52
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 15 Bình luận: 0
t
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất- s
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-11-28 16:30:10
Số cặp câu: 78 Lượt xem: 20 Bình luận: 0
s
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - r
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-11-06 11:32:50
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 524 Bình luận: 0
001 2018
Tạo bởi: love_prime90 2018-10-22 21:33:58
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 883 Bình luận: 0
2018
Tạo bởi: Linh Hogia 2018-11-13 21:43:53
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 311 Bình luận: 0
choi and hoc
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - o
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-13 13:46:54
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 1723 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - e
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-07 09:30:27
Số cặp câu: 32 Lượt xem: 2475 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-10-15 13:59:26
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 1030 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - n
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:58:00
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1724 Bình luận: 0
MY vocabulary
Tạo bởi: dang nga 2018-11-05 10:08:33
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 512 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - j, k
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:18
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 2026 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - i
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:06
Số cặp câu: 47 Lượt xem: 1928 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - h
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-15 09:42:32
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 2315 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - g
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-10 10:07:45
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 2436 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - a
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-13 08:52:54
Số cặp câu: 58 Lượt xem: 3214 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - d
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-06 09:48:34
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 2527 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - b
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-23 14:25:12
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 2872 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - p
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-14 13:40:56
Số cặp câu: 96 Lượt xem: 1649 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng