×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 198418 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
ĐÀM THOẠI THÔNG DỤNG NGƯỜI BẢN XỨ THƯỜNG DÙNG
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 3634 Bình luận: 0
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 505 Lượt xem: 9815 Bình luận: 10
cụm từ thông thường
Tạo bởi: Ly Na 2012-05-21 01:00:43
Số cặp câu: 147 Lượt xem: 2427 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 131 Lượt xem: 10197 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1313 Lượt xem: 20367 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
No voice
Tạo bởi: Ly Na 2015-08-17 12:02:50
Số cặp câu: 193 Lượt xem: 1157 Bình luận: 0
Câu hay
Tạo bởi: Les Discrets 2019-02-16 21:44:16
Số cặp câu: 45 Lượt xem: 272 Bình luận: 0
Lamination
Tạo bởi: Cong Nguyen thanh 2019-10-01 11:07:34
Số cặp câu: 101 Lượt xem: 91 Bình luận: 0
Từ mới
Tạo bởi: Cong Nguyen thanh 2019-06-19 05:27:56
Số cặp câu: 239 Lượt xem: 241 Bình luận: 0
w
Tạo bởi: Les Discrets 2015-06-08 12:05:35
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 2408 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Hà Hoàng Cẩm Tú 2019-07-18 14:49:13
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 135 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đoạn đối thoại hay trong ngày
Tạo bởi: Hà Hoàng Cẩm Tú 2019-07-18 15:00:53
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 169 Bình luận: 0
Đây là một đoạn đối thoại mình nghĩ ra, mình sai chỗ nào vào mail gửi cho mình nhé!!! Cảm ơn các bạn nhiều!!! Gmail của mình là Hubetu22 nhé
Phu DANG
Tạo bởi: Đặng Thanh Phú 2018-01-08 11:00:16
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 186 Bình luận: 0
New words
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 109 Lượt xem: 4674 Bình luận: 2
My list
Tạo bởi: Janr Vu 2017-04-11 10:05:10
Số cặp câu: 28 Lượt xem: 726 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 181 Lượt xem: 10287 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 6830 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thanh 2019-01-15 20:23:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 267 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - o
Tạo bởi: Old Member 2018-09-13 13:46:54
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 2025 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng