×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 197433 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu hay
Tạo bởi: Les Discrets 2019-02-16 21:44:16
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 105 Lượt xem: 4331 Bình luận: 2
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1315 Lượt xem: 19713 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 181 Lượt xem: 9219 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 129 Lượt xem: 8881 Bình luận: 0
w
Tạo bởi: Les Discrets 2015-06-08 12:05:35
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 2185 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 6549 Bình luận: 0
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 3285 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thanh 2019-01-15 20:23:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - o
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-13 13:46:54
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 1794 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - n
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:58:00
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1770 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - m
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:57:52
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 1781 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-10-15 13:59:26
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1078 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - l
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:31
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 1925 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - j, k
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:18
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 2075 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - i
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:06
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 2007 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - h
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-15 09:42:32
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 2379 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - g
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-10 10:07:45
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 2511 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - f
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-07 16:19:31
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 2236 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng