×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 197227 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - u,v,w,y,z
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-12-03 11:45:17
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 8 Bình luận: 0
u,v
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - t
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-11-30 11:28:52
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 12 Bình luận: 0
t
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất- s
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-11-28 16:30:10
Số cặp câu: 78 Lượt xem: 18 Bình luận: 0
s
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - r
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-11-06 11:32:50
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 523 Bình luận: 0
001 2018
Tạo bởi: love_prime90 2018-10-22 21:33:58
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 881 Bình luận: 0
2018
Tạo bởi: Linh Hogia 2018-11-13 21:43:53
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 309 Bình luận: 0
choi and hoc
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - o
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-13 13:46:54
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 1721 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - e
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-07 09:30:27
Số cặp câu: 32 Lượt xem: 2473 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-10-15 13:59:26
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 1026 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - n
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:58:00
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1722 Bình luận: 0
MY vocabulary
Tạo bởi: dang nga 2018-11-05 10:08:33
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 511 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - j, k
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:18
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 2025 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - i
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:06
Số cặp câu: 47 Lượt xem: 1926 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - h
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-15 09:42:32
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 2314 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - g
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-10 10:07:45
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 2433 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - a
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-13 08:52:54
Số cặp câu: 58 Lượt xem: 3212 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - d
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-06 09:48:34
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 2525 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - b
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-23 14:25:12
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 2870 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - p
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-14 13:40:56
Số cặp câu: 96 Lượt xem: 1647 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng