×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 198214 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Lamination
Tạo bởi: Cong Nguyen thanh 2019-10-01 11:07:34
Số cặp câu: 101 Lượt xem: 40 Bình luận: 0
Từ mới
Tạo bởi: Cong Nguyen thanh 2019-06-19 05:27:56
Số cặp câu: 239 Lượt xem: 176 Bình luận: 0
Câu hay
Tạo bởi: Les Discrets 2019-02-16 21:44:16
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 199 Bình luận: 0
w
Tạo bởi: Les Discrets 2015-06-08 12:05:35
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 2354 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Hà Hoàng Cẩm Tú 2019-07-18 14:49:13
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 76 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đoạn đối thoại hay trong ngày
Tạo bởi: Hà Hoàng Cẩm Tú 2019-07-18 15:00:53
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 103 Bình luận: 0
Đây là một đoạn đối thoại mình nghĩ ra, mình sai chỗ nào vào mail gửi cho mình nhé!!! Cảm ơn các bạn nhiều!!! Gmail của mình là Hubetu22 nhé
Phu DANG
Tạo bởi: Đặng Thanh Phú 2018-01-08 11:00:16
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 114 Bình luận: 0
New words
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 327 Lượt xem: 9716 Bình luận: 10
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 3525 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1319 Lượt xem: 20247 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 130 Lượt xem: 9931 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 109 Lượt xem: 4596 Bình luận: 2
My list
Tạo bởi: Janr Vu 2017-04-11 10:05:10
Số cặp câu: 28 Lượt xem: 670 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 181 Lượt xem: 10024 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 6765 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thanh 2019-01-15 20:23:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 195 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - o
Tạo bởi: Old Member 2018-09-13 13:46:54
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 1970 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - n
Tạo bởi: Old Member 2018-09-10 16:58:00
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1920 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - m
Tạo bởi: Old Member 2018-09-10 16:57:52
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 1930 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng