Thử thách trong ngày

- Nội dung thi

: 10 câu nói thông dụng ngẫu nhiên

- Tổng số câu

: 10

- Thời gian làm bài

: 0 giờ 3 phút 20 giây

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Dan Duo - 18/11/2019 08:16
   

Have you considered buying a new car?

Old Member - 18/11/2019 08:20
   

Have you considered buying a new car?

Old Member - 19/11/2019 13:00
   

Don't be so nosey - it's none of your business.

Old Member - 20/11/2019 08:24
   

The press were all trying to uncover skeletons in the candidates' closets.

Old Member - 24/11/2019 09:15
   

Behind every great or successful man there stands a woman.
She blew me a kiss as the train pulled out of the station.

trinh tuanh - 23/12/2019 09:26
   

Hi Teacher!

Nhờ Thầy/Cô giải thích giúp tại sao câu " How could she have let something so important like that slip her mind" thì ở câu này dùng " She + Have " chứ không phải là "She + Has" . Em không hiểu. Cảm ơn Thầy/Cô

Giao Vien 4 - 25/12/2019 14:26
   

Chào bạn Trinh tuanh,

"How could she have let something so important like that slip her mind?"

=> Đây là câu hỏi WH-questions, dùng cụm trợ động từ khiếm khuyếnt hoàn thành (perfect modal verbs) =

                  could have + past participle (V3) ->  could have let 

=> Cấu trúc câu hỏi: How/Where/What... + could + chủ từ + have + V3?

=> HOW + could (trợ động từ) + she (chủ từ) + have + let (V3)....?

    Dùng "have" chứ không dùng "has" được bạn nhé.

   How could they have stopped that?

   How could she/he have stopped that?

 

   Chúng ta dùng "Has" sau "she" trong câu xác định.

     She has long hair.

     She has a big house on the hill.

Thân ái,

   

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.
* Đừng tìm cách xem đáp án. Các bạn giỏi cũng đừng cho đáp án. Bạn có cả ngày để nghe. Và hầu như các từ đều quen thuộc. Khi nghe đúng rồi, các bạn sẽ biết nghĩa.