Thử thách trong ngày

- Nội dung thi

: 10 câu nói thông dụng ngẫu nhiên

- Tổng số câu

: 10

- Thời gian làm bài

: 0 giờ 3 phút 20 giây

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Old Member - 14/11/2019 08:05
   

In my humble opinion, we should mind our own business.

Old Member - 15/11/2019 09:40
   

She's really a fox.

Dan Duo - 18/11/2019 08:16
   

Have you considered buying a new car?

Old Member - 18/11/2019 08:20
   

Have you considered buying a new car?

Old Member - 19/11/2019 13:00
   

Don't be so nosey - it's none of your business.

Old Member - 20/11/2019 08:24
   

The press were all trying to uncover skeletons in the candidates' closets.

Old Member - 24/11/2019 09:15
   

Behind every great or successful man there stands a woman.
She blew me a kiss as the train pulled out of the station.

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.
* Đừng tìm cách xem đáp án. Các bạn giỏi cũng đừng cho đáp án. Bạn có cả ngày để nghe. Và hầu như các từ đều quen thuộc. Khi nghe đúng rồi, các bạn sẽ biết nghĩa.