Thử thách trong ngày

- Nội dung thi

: 10 câu nói thông dụng ngẫu nhiên

- Tổng số câu

: 10

- Thời gian làm bài

: 0 giờ 3 phút 20 giây

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Kim Yen - 11/05/2019 09:07
   

Dear Hello Chao

Nhờ giải thích giùm mình câu bên dưới, tại sao dùng "walking", mà không phải là "walk"

My younger sister and I take turns walking the dog every night. (trong bài học của lớp giao tiếp 360)

Thanks a lot!

Giao Vien 4 - 13/05/2019 15:35
  

Chào bạn Kim Yen,

My younger sister and I take turns walking the dog every night.

=> Chúng ta có cụm động từ "take a turn + doing sth" = thay phiên nhau làm việc gì

VD: Steve took a turn driving while I slept.

       We take turns answering the phone.

Và: (it's) your/my/his/her... turn + to do sth = đến lượt ai làm việc gì

VD: It's your turn to do the dishes!

      I waited so long for my turn to see the careers adviser that I missed my bus.

      Whose turn is it to set the table?

      Is it my turn yet?

      It's your turn to roll the dice. 

     I think it's our turn to drive the kids to school this week.

Thân ái,

Nguyễn Thị Bích Phương - 16/05/2019 06:28
   
Gửi Hellochao, tôi có mua lớp học say naturally 1, nhưng bây giờ muốn đổi qua lớp tiếng anh cấp tốc cho người phỏng vấn xin việc, được không hellochao? Nếu được, hellochao chuyển đổi dùm tôi nhé! Cám ơn Hellochao
Hỗ trợ 02 - 16/05/2019 18:01
  

Chào bạn Nguyễn Thị Bích Phương 

Câu hỏi của bạn là :

Gửi Hellochao, tôi có mua lớp học say naturally 1, nhưng bây giờ muốn đổi qua lớp tiếng anh cấp tốc cho người phỏng vấn xin việc, được không hellochao? Nếu được, hellochao chuyển đổi dùm tôi nhé! Cám ơn Hellochao

HelloChao xin trả lời:

HelloChao đã kiểm tra và thấy bạn phù hợp với điều kiện chuyển lớp của HelloChao nên HelloChao đã chuyển từ lớp Say it naturally 1 sang lớp Tiếng anh cấp tốc phỏng vấn xin việc cho bạn rồi đấy ạ.

Bạn vui lòng đăng xuất và đăng nhập trở lại để vào lớp nhé.

Lưu ý : Đây là lần chuyển lớp duy nhất trên HelloChao bạn nhé.

Cần hỗ trợ thêm thông tin gì vui lòng liên hệ lại HelloChao bạn nhé.

Thân ái.

Nguyễn Thị Bích Phương - 17/05/2019 07:11
   
Trân trọng cám ơn Hellochao
trinh tuanh - 27/05/2019 13:41
   

Hi teacher!

Thường sau giới từ, động từ phải ở đuôi V-ing. Ví dụ: After eating dinner, I often watch TV. Như sao vẫy thấy trong HelloChao có câu này: " After you use it/ put it back"

Vậy nhờ giáo viên giảng giải giúp. Tks

Giao Vien 4 - 03/06/2019 15:58
  

Chào bạn Trinh Tuanh,

"After" vừa là giới từ "preposition", vừa là liên từ "conjunction".

Đúng là sau giới từ là một danh động từ "V-ing" như ví dụ "After eating dinner...".

                                                After winning the prize, she became famous overnight.

                                                Soon after moving to London, she got a new job.

                                               A year after leaving his job, he is still unemployed.

Tuy nhiên trong câu "After YOU use it, put it back." "after" lúc này là liên từ, sau liên từ là một mệnh đề bao gồm:

                           đại từ làm chủ từ YOU + động từ "use" theo sau phải ở dạng "Bare-infinitive" (hoặc chia theo thì).

                                                Soon after we set off, Molly said she felt sick.

                                                 After you leave, I'll be lonely. 

Thân ái,

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.
* Đừng tìm cách xem đáp án. Các bạn giỏi cũng đừng cho đáp án. Bạn có cả ngày để nghe. Và hầu như các từ đều quen thuộc. Khi nghe đúng rồi, các bạn sẽ biết nghĩa.