3 câu nói CHẤT mỗi ngày – luyện giọng Mỹ

LÀM GIÀU vốn Tiếng Anh & tích lũy QUÀ TẶNG "KHỦNG".

Ngày: 29-02-2024
ĐIỂM

{{totalScore | number: 2}}

  • {{sentence.content}} {{sentence.percent}}%

    {{sentence.content_vi}}
* Trình duyệt của bạn không hỗ trợ ghi âm, nên phần SPEAKING sẽ không sử dụng được.
Hãy thử với trình duyệt Chrome hoặc Coccoc để sử dụng tính năng SPEAKING.
Đăng ký email để nhận 3 câu nói hàng ngày!
Chúng tôi đã ghi nhận email của bạn!

BƯỚC 1: THAM GIA ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG
* Giải thưởng có giá trị cộng dồn, mời càng nhiều bạn tham gia, giải thưởng càng khủng.
Bạn đã mời được {{friendsInvited.length ? friendsInvited.length : 0 | number}} bạn:
BƯỚC 2: SHARE ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG


Cơ cấu Quà tặng Giá trị Bạn cần mời
{{charCode[$index]}} = {{charCode[$index-1]}} {{charCode[$index-1]?'+':''}} {{gift.day}} ngày sử dụng {{gift.title}} 200K {{gift.counter}} người


* Giải thưởng có giá trị cộng dồn, mời càng nhiều bạn tham gia, giải thưởng càng khủng.
BƯỚC 1: THAM GIA ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG BƯỚC 2: SHARE ĐỂ TÍCH LŨY QUÀ TẶNG
Support