Accidents

Tạo bởi: Nguyễn Hữu Toàn
Ngày tạo: 2020-04-24 12:35:01
Số cặp câu: 39
Lượt xem: 716
Yêu thích:
   
.
Accident will happen.
Tai nạn nhất định sẽ xảy ra.
Hiện danh sách câu
 • Accident will happen.
  Tai nạn nhất định sẽ xảy ra.
 • Accidents will happen.
  Việc gì đến phải đến.
 • Accidents will happen.
  Chạy trời không khỏi nắng.
 • Accidents on site are few.
  Tai nạn xảy ra tại chỗ thì ít.
 • Accidents at sea are terrible.
  Những tai nạn trên biển thì thật là khủng khiếp.
 • Accidents do happen.
  Dễ xảy ra tai nạn lắm.
 • a traffic accident
  tai nạn giao thông
 • a terrible accident
  1 tai nạn khủng khiếp
 • Accidents will happen.
  Tai nạn sẽ xảy ra.
 • accident at home
  Tai nạn ở nhà
 • Carelessness invites accidents.
  Sự cẩu thả thường đem lại tai nạn.
 • construction site accident
  Tai nạn công trường
 • Roads accidents happen daily
  Đường xá xảy ra tai nạn hằng ngày
 • I wonder how many accidents I've had in my life.
  Tôi tự hỏi đó giờ mình đã gặp bao nhiêu tai nạn trong đời rồi.
 • Investigation of occupational accidents
  Ðiều tra tai nạn lao động
 • Travel accident insurance
  Bảo hiểm tai nạn du lịch
 • Traffic accident investigations.
  Điều tra tai nạn giao thông.
 • Preserving accident scenes.
  Giữ nguyên trạng hiện trường tai nạn.
 • Accident and Emergency Department.
  Khoa Tai Nạn và Cấp Cứu.
 • Accidents will happen.
  Việc gì tới phải tới.
 • A marine accident happened yesterday.
  Một tai nạn đường thủy đã xảy ra ngày hôm qua.
 • Accidents will happen.
  Chạy trời không khỏi nắng.
 • Sometimes accidents happen.
  Đôi khi tai nạn cũng xảy ra.
 • She aborted after an accident.
  Cô ấy bị hư thai sau một vụ tai nạn.
 • She intentionally caused the accident.
  Cô ấy cố ý gây ra tai nạn.
 • Peter often has accidents.
  Peter thường gây tai nạn.
 • There's an accident.
  Có một vụ tai nạn.
 • There have been accidents.
  Đã có những tai nạn.
 • Try to avoid accidents.
  Cố gắng đừng để xảy ra tai nạn nhé.
 • Traffic accidents are always painful.
  Những tai nạn giao thông luôn luôn rất đau đớn.
 • There is no accident.
  Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
 • That was an accident.
  Đó (đã) là một tai nạn.
 • What an awful accident!
  Thật là một tai nạn khủng khiếp!
 • What a tragic accident!
  Thật là một tai nạn bi thảm!
 • We will have accidents sometimes.
  Đôi khi chúng ta sẽ gặp tai nạn.
 • Barring accidents, I'll be there.
  Nếu không bị tai nạn thì tôi sẽ tới đó.
 • How many accidents I've had in my life?
  Tôi đã gặp bao nhiêu tai nạn trong đời mình?
 • I wonder how many accidents I have had in my life.
  Tôi tự hỏi không biết đã có bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra trong đời tôi từ đó đến giờ.
 • I wonder how many times we have our hair cut in our life. Hundreds.
  Tôi tự hỏi chúng ta cắt tóc bao nhiêu lần trong đời. Hàng trăm lần.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.