actor

Tạo bởi: Nguyễn Hữu Toàn
Ngày tạo: 2020-04-24 15:10:58
Số cặp câu: 21
Lượt xem: 138
Yêu thích:
   
.
An out-of-work actor.
Một diễn viên thất nghiệp.
Hiện danh sách câu
 • An out-of-work actor.
  Một diễn viên thất nghiệp.
 • An out-of-work actor.
  Một diễn viên đang thất nghiệp.
 • Best supporting actor.
  Nam diến viên phụ xuất sắc nhất.
 • They called an actor.
  Họ đã mời một diễn viên ra một lần nữa.
 • Those are unwholesome comic books.
  Đó là những truyện tranh không lành mạnh.
 • He is a comic actor.
  Ông ấy là một diễn viên hài.
 • He is a burlesque actor.
  Anh ta là một diễn viên hài tục tĩu.
 • He is a repertory actor.
  Anh ta là một diễn viên trong kịch mục.
 • He is a straight actor.
  Thằng cha đó chỉ là một diễn viên bình thường thôi.
 • I need a child actor.
  Tôi cần một diễn viên thiếu niên.
 • I always like comic personae.
  Tôi luôn thích những nhân vật hài.
 • I like english comic
  tôi thích truyện tranh tiếng anh
 • he's an awful actor.
  hắn là một diễn viên tồi.
 • He's a bad actor.
  Anh ta là diễn viên tồi/người khó tin cậy.
 • He is a Thailand actor.
  Anh ấy là diễn viên người Thái Lan.
 • You are an actor.
  Bạn là diễn viên.
 • Peter is an actor.
  Peter là nam diễn viên.
 • Are you an actor?
  Bạn là diễn viên hả?
 • Are you an actor?
  Anh có phải là một diễn viên không?
 • Who's your favourite actor?
  Diễn viên bạn yêu thích là ai?
 • The actor botched his lines.
  Người diễn viên đã nói sai lời của vai diễn.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.