Avatars

Tạo bởi: ToanLambors
Ngày tạo: 2020-05-28 11:59:39
Số cặp câu: 10
Lượt xem: 314
Yêu thích:
   
.
Avatars
Hình đại diện
Hiện danh sách câu
 • Avatars
  Hình đại diện
 • Avatars are becoming a normal part of our life. I should say our online life.
  Những hình đại diện hiện nay đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống chúng ta. Tôi có thể nói cụ thể là trong thế giới online (trực tuyến).
 • Almost everywhere you go on the Internet you see avatars.
  Hầu hết ở mọi nơi trên mạng bạn đều có thể thấy hình đại diện.
 • The avatars that can move are usually very funny, and clever.
  Những hình đại diện có thể chuyển động này thường rất tức cười và thú vị.
 • Is that your photo on the Avatar?
  Hình đó trên Avatar là hình của bạn phải không?
 • I always take a long time to choose my avatar.
  Tôi luôn phải mất nhiều thời gian để chọn hình đại diện.
 • I also like avatars that move. All of the best avatars I've seen move.
  Tôi cũng thích cả những hình đại diện chuyển động được. Tất cả những hình đại diện đẹp nhất trước giờ tôi từng xem đều là hình động.
 • Sometimes it's a website asking you to make an avatar, and other times it's people's real avatars.
  Thỉnh thoảng có một trang web yêu cầu bạn chọn một hình đại diện và có khi những hình đại diện này là hình thật của mọi người.
 • Most people know the word "avatar".
  Hầu hết mọi người đều biết về từ "avatar".
 • One of the most popular things is to choose an animal as an avatar.
  Một trong những hình phổ biến được chọn làm hình đại diện nhất là hình thú vật.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.