Các câu đã học

Tạo bởi: Dai Tai
Ngày tạo: 2020-03-26 08:13:43
Số cặp câu: 6
Lượt xem: 160
Yêu thích:
   
nghe hàng ngày hoặc khi rảnh rỗi
.
I hear this is your first day on the newspaper. Welcome to the thrills and spills of journalism.
Tôi nghe nói đây là ngày đầu tiên của anh làm việc cho báo. Xin chào đón bạn đến với những niềm vui và nỗi buồn của nghề báo này.
Hiện danh sách câu
 • I hear this is your first day on the newspaper. Welcome to the thrills and spills of journalism.
  Tôi nghe nói đây là ngày đầu tiên của anh làm việc cho báo. Xin chào đón bạn đến với những niềm vui và nỗi buồn của nghề báo này.
 • I know this is your difficult time.
  Tôi biết đây là thời gian khó khăn với bạn.
 • This is my first time here.
  Đây là lần đầu tiên tôi ở đây.
 • This is my first time in Hanoi.
  Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội.
 • This is my first time.
  Đây là lần đầu tiên của tôi.
 • This is my first time to run 400-metre.
  Đây là lần đầu tiên tôi chạy cự ly 400 mét.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.