CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ

Tạo bởi: Ly Na
Ngày tạo: 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 30
Lượt xem: 3536
Yêu thích:
  
.
Take it or leave it. That's my last offer.
Chịu giá thì lấy không thì thôi. Đó là mức giá cuối cùng đấy.
Hiện danh sách câu
 • Take it or leave it. That's my last offer.
  Chịu giá thì lấy không thì thôi. Đó là mức giá cuối cùng đấy.
 • That's insane.
  Thật điên rồ.
 • They're all insane, they live for fame.
  Họ điên hết rồi, sống vì danh tiếng.
 • There's something fishy about it.
  Có điều mờ ám trong việc này.
 • They scratched their heads over this question.
  Họ nghĩ muốn nát óc về vấn đề này.
 • Please don't get me wrong. I'm not criticizing you.
  Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không chỉ trích phê phán anh đâu.
 • Peter, you are an incorrigible flirt!
  Peter, cậu là một kẻ tán tỉnh bất trị!
 • Peter is an arrogant so-and-so.
  Peter là một tên ngạo mạn.
 • I'm sorry to take up your time.
  Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bạn.
 • I've scratched my head for a solution to the problem.
  Tôi nghĩ nát óc để tìm cách giải quyết vấn đề đó.
 • I am not a man to flirt with girls.
  Tôi không phải là người tán tỉnh gái tơ.
 • It's hard to believe you're really retiring.
  Thật khó mà tin rằng anh sẽ thật sự về hưu.
 • I'm gonna go insane!
  Tôi sắp điên mất thôi.
 • It scratches my head.
  Nó làm tôi nghĩ muốn nát óc.
 • I'm scratching my head.
  Tôi đang nghĩ muốn nát óc luôn.
 • I did it!
  Tôi đã làm nó!
 • She was so tired she fell asleep sitting in her chair.
  Cô ấy mệt quá nên ngủ thiếp trên ghế.
 • Say cheese!
  Cười tươi lên!
 • Say you give up.
  Nói bạn chịu thua đi.
 • You are off your nut.
  Anh thật gàn dở.
 • Man that guy is insane!
  Ôi trời, thằng cha đó điên rồi!
 • Bored to death!
  Chán muốn chết đi được!
 • Bottom up!
  100% nào!
 • Be good!
  Ngoan nha!
 • Are you trying to convince me?
  Bạn đang cố thuyết phục tôi à?
 • Are you oldest or youngest in your family?
  Bạn là con cả hay con út trong gia đình?
 • Dude, you need to get a life.
  Quý tử à, cậu cần phải sống cho ra hồn tí.
 • How can I say this ticklish question?
  Làm thế nào tôi có thể nói ra vấn đề tế nhị này được đây?
 • Unreasonably! They fling facts in my teeth.
  Vô lý thật! Họ đưa ra đủ thứ chuyện để xỉ vả tôi.
 • Keep your nose out of other people's business.
  Đừng xía vào chuyện người khác.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.