Computers

Tạo bởi: ToanLambors
Ngày tạo: 2020-05-28 12:02:21
Số cặp câu: 15
Lượt xem: 607
Yêu thích:
   
.
No computers.
Không có máy vi tính.
Hiện danh sách câu
 • No computers.
  Không có máy vi tính.
 • They took my computer.
  Họ đã lấy máy vi tính của tôi.
 • The computer beeps regularly.
  Chiếc máy tính phát ra tiếng bíp bíp đều đều.
 • That is a computer.
  Đó là một cái máy vi tính.
 • They're audiotapes, videotapes, computers, etc.
  Đó là những băng tiếng, băng hình, máy vi tính, v.v..
 • There are computers upstairs.
  Có máy tính ở tầng trên.
 • She's a wizard with computers.
  Cô ấy là một thiên tài về máy tính.
 • She played computer games.
  Cô ấy đã chơi trò chơi điện tử vi tính.
 • She bought computer games.
  Cô ấy đã mua máy trò chơi vi tính.
 • She knows all about computers.
  Cô ấy biết mọi thứ về vi tính.
 • Isn't it for IBM computers?
  Nó dùng được cho máy vi tính IBM chứ?
 • He's completely clueless about computers.
  Anh ấy hoàn toàn mù tịt về máy tính.
 • Computer.
  Máy vi tính.
 • My computer.
  Máy vi tính của tôi.
 • Whose computer is it?
  Cái máy tính này của ai?

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.