ĐÀM THOẠI THÔNG DỤNG NGƯỜI BẢN XỨ THƯỜNG DÙNG

Tạo bởi: Ly Na
Ngày tạo: 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 6
Lượt xem: 3925
Yêu thích:
  
.
I'll stand behind you no matter what you decide to do.
Tớ sẽ ủng hộ cậu bất kể cậu quyết định làm gì.
Hiện danh sách câu
 • I'll stand behind you no matter what you decide to do.
  Tớ sẽ ủng hộ cậu bất kể cậu quyết định làm gì.
 • He will make a long nose at you if you decide to do it.
  Anh ta sẽ vẫy mũi chế giễu bạn nếu bạn quyết định làm việc đó.
 • People become jealous when you decide to do what no one thought you could.
  Mọi người trở nên ganh ghét khi bạn quyết định làm một điều mà không ai nghĩ bạn có thể.
 • Whatever you resolve to do, I want you to commit to it.
  Bất kể các bạn quyết tâm làm điều gì, tôi mong các bạn hãy làm đến cùng.
 • All his friends are poking fun at him because of his new hair-cut.
  Tất cả các bạn nó đều chế giễu về kiểu tóc mới của nó.
 • The student was ridiculed by his classmates for giving the wrong answer in class.
  Các bạn cùng lớp đã chế giễu học viên này vì đã trả lời sai câu hỏi trên lớp.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.