Money is a good servant but a bad master - khôn lấy của che thân

Tạo bởi: ToanLambors
Ngày tạo: 2020-05-02 11:08:33
Số cặp câu: 10
Lượt xem: 619
Yêu thích:
   
.
Money is a good servant but a bad master.
Tiền là người đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ tồi.
Hiện danh sách câu
 • Money is a good servant but a bad master.
  Tiền là người đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ tồi.
 • He is a good footballer, but a bit erratic.
  Anh ấy là cầu thủ bóng đá giỏi, nhưng hơi thất thường.
 • He's a good batsman but a poor bowler.
  Anh ta đánh banh giỏi nhưng bắt banh tồi.
 • He is a good photographer but he charges more than the going rate.
  Anh ta là một nhà nhiếp ảnh giỏi nhưng anh ta tính giá cao hơn giá thông thường.
 • Experience is a good school but the fees are high.
  Kinh nghiệm là trường học tốt nhưng cái giá quá đắt.
 • They think they are having a good time, but they have bad judgment.
  Họ nghĩ họ đang vui, nhưng họ xét đoán kém.
 • That is a good dictionary, but it does not bear comparison with this one.
  Đó là một cuốn từ điển tốt, nhưng nó không thể so sánh được với cuốn này.
 • The shortstop is a good fielder but he is not a very good batter.
  Cầu thủ này là một tay chặn bóng ngắn tốt nhưng đánh bóng không hiệu quả lắm.
 • What about abortion? Is it a good thing or a bad thing?
  Cậu thấy vấn đề nạo thai thế nào? Tốt hay xấu?
 • Boldly putting yourself out there is one thing, and a good thing, but that isn't enough.
  Tự giới thiệu mình một cách liều lĩnh là một chuyện, và là một chuyện tốt, nhưng chưa đủ.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.