Phu DANG

Tạo bởi: Đặng Thanh Phú
Ngày tạo: 2018-01-08 11:00:16
Số cặp câu: 7
Lượt xem: 220
Yêu thích:
   
New words
.
My father has to defray my education.
Bố tôi phải trả tiền cho tôi ăn học.
Hiện danh sách câu
 • My father has to defray my education.
  Bố tôi phải trả tiền cho tôi ăn học.
 • The weather is fine on a sunless day.
  Thời tiết rất dễ chịu vào một ngày trời râm.
 • The secular clergy are parish priests.
  Các thầy tu thế tục là các thầy tu của xứ đạo.
 • I cannot back the car.
  Tôi không thể lùi xe.
 • I hate the unwieldy bureaucracy of centralized government.
  Tôi ghét cái bộ máy quan liêu cồng kềnh của chính quyền tập trung.
 • Do you hear the drone of bees?
  Bạn có nghe tiếng vo ve của đàn ong không?
 • We're fed up with this job.
  Chúng tôi chán ngấy công việc này.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.