Anh ngữ đặc biệt: Online Dating

http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish You think about online dating? What difference do you think between online dating and traditional dating?...And result of two each other in persons who use online dating? It's so great to listen and watch the video. Let's start....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.