Bài 42 - literal vs figurative speech.

http://www.learn-to-speak-english-esl.com This lesson explains and contrasts two types of English speech: literal and figurative. (The song in the video ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.