Breathless (Nghẹt thở) - Shayne Ward (sub Viet + karaoke) - YouTube

Breathless If our love was a fairy tale I would charge in and rescue you On a yacht baby we would sail To an island where wed say I do And if we had babies ...

Nội dung video

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
vu quoc phương - 24/08/2012 22:03
   

perfect

Phan Thanh Toan - 26/08/2012 20:55
   

prefer

Johnny Đỗ - 05/09/2012 21:36
   

hay lắm

thuhang - 08/09/2012 17:11
   

quá hay

onlylove141 - 09/09/2012 16:49
   

prefer

like like like....

phan phấn - 10/09/2012 00:27
   

like...like

Firefly Hạnh - 12/09/2012 09:43
   

love Shayne love your voice....Thanks u:D

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.