Cristiano Ronaldo The Machine ( Full Documentary ) - YouTube

Cristiano Ronaldo The Machine

Nội dung video

Bình luận

nguyen tien dung - 02/05/2012 15:38
   

he is great player in the world

Thanh Thoại - 02/05/2012 16:15
   

Yep, I think so, too :)

Lê Phương Duy - 09/05/2012 21:31
   

yes, i think so

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.