Discovery Channel - The World Is Just Awesome

The World Is Just Awesome

Nội dung video

Boom de-ada, Boom de-ada

"Man, I cannot get that song out of my head." "Totally, I'm going again."

 

I love the mountains

I love the sun so bright

I love crustaceans,

I love the stars at night.

I love the whole world

So many things to see

Boom de-ada, Boom de-ada

Boom de-ada, Boom de-ada

 

I love to catch fish,

I love the lemur eyes.

I love the future,

I love when humans fly.

I love the whole world

No place I'd rather be.

Boom de-ada, Boom de-ada

Boom de-ada, Boom de-ada

 

(spoken) Still dirty, still loving it.

I love to blast off,

I love adrenaline,

I love the big bang,

I love where air is thin.

I love the whole world,

And being part of it.

Boom-de-ah-da, boom-de-ah-da,

Boom-de-ah-da, boom-de-ah-da,

Boom-de-ah-da, Boom-de-ah-da,

Boom-de-ah-da, Boom-de-ah-da,

 

Hãy yêu thế giới của mình bạn nhé :D

 

 

Bình luận

noob tiếng Anh - 29/07/2011 11:33
   

bài hát hay lắm :D

 

 

Royal Trần - 29/07/2011 11:39
  

thank you Uyên đã up lời bài hát dùm :-)

 

Uyên Phạm - 02/08/2011 20:21
   

@Royal Trần: Don't mention it ^^

Thanh Phúc 2...2...! - 17/08/2012 07:53
   

Rất hay, và có ý nghĩa!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.