e-Learning Project Management - YouTube

Drive accelerated e-Learning execution! If you develop e-Learning, or are considering it, you need this proven e-Learning Development Project Management Outl...

Nội dung video

Bình luận

johnnyofvn - 20/09/2012 23:03
   
Too fast to listen...
ashley sally - 12/10/2012 15:38
   

too fast hix

nguyen thanh - 15/10/2012 23:01
   

I can understand :))

huynh thi chung - 02/11/2012 19:44
   

i think so, it very fast

vòng bảo hổ - 23/04/2013 13:55
   

i don't understand

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.