Heal the World Lyrics - MICHAEL JACKSON - YouTube

Lyrics displayed on screen. This song symbolises world peace is the world anthem. Enjoy :)

Nội dung video

Bình luận

Pham Ngoc Thang - 17/07/2012 20:58
   

i love this song

tran thi my ngoc - 21/07/2012 19:59
   

great!!!!! i love this song and love michael jackson

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.