Let It Slide - Nikki Flores - YouTube

Let It Slide - Nikki FloresLet It Slide - Nikki Flores Let It Slide - Nikki FloresLet It Slide - Nikki Flores Let It Slide - Nikki FloresLet It Slide - Nikki...

Nội dung video

Bình luận

nguyen thi lien - 18/12/2012 11:29
   

great! i like it at the first time lítening

Sarah Lalle Daring - 18/12/2012 13:45
   

I enjoyed her voice.Good!

Do Thi Khanh Ha - 08/03/2013 13:51
   

beautyful song

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.