Porcupine Quills in the Face - Just Kidding - YouTube

http://gags.justforlaughs.com | Subscribe: http://goo.gl/TpAx6 Kid gets porcupine quills right in the FACE!! While the people help out a girl who needs direc...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.