Remember when - Alan Jackson - YouTube

Remember when I was young and so were you and time stood still and love was all we knew You were the first, so was I We made love and then you cried Remember...

Nội dung video

Bình luận

Học Tiếng Anh - 24/03/2015 10:51
   

hay

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.