when you say nothing at all

here. you will listen. it's very beautiful. believe me.:)

Nội dung video

Bình luận

hanh_20pn - 18/04/2012 00:01
   

very good!

Đỗ Văn Thưởng - 18/04/2012 17:51
   

đều là những từ ngữ thông dụng mà nghe có chỗ không ra :(

snow - 19/04/2012 08:12
   

wonderful!!!!!!!!!!!i like

doanpro8xbn - 20/04/2012 07:13
   

that's wonderful song!!!

Trần văn Lâm - 20/04/2012 16:00
   

It sounds great!

Nguyễn Ngọc - 22/04/2012 06:45
   

it's great!

phạm thị mai - 05/05/2012 14:19
   

great^^

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.